Genel İngilizce

Deulcom International’da gerçekleştirilen İngilizce dil eğitim öğretim süreçlerinde, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, günümüze değin uygulanmış yabancı dil öğretim yöntemlerinin bir bileşkesi olan “Karma Yöntem” ışığında geliştirilen teknikler uygulanmaktadır. Kursiyerler, dört temel dil becerisini (Dinleme, Okuma, Yazma, Konuşma) iletişimsel ortamlarda, hem dilbilgisi hem de kullanımda mükemmellik açılarından geliştirme imkanı bulmaktadır. Bu gelişim Deulcom International da uluslararası yayınlardan olan ve kursiyerleri iletişim kurmaya yönlendiren ana ders kitabı American National ELT ile desteklenmektedir.

 

İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMINDA SEVİYE BELİRLEME ve GRUP OLUŞTURMA

Deulcom International, adayların seviyelerini objektif ve güvenilir kriterlere dayanarak belirlemek için; Oxford Üniversitesi Yayınevi ve dünyaca tanınan ve kabul gören sınavların düzenleyicisi olan Cambridge Üniversitesi Üst Düzey Sınav Komitesi (UCLES) işbirliğiyle hazırlanan 60 sorudan oluşan Oxford Quick Placement Test referans olarak kullanmaktadır. Bu yazılı sınavı takiben gerek görülürse yapılacak olan sözlü sınav sonucunda adaylar seviyelerine en uygun programa yerleştirilirler.

Kursiyerler seviye tespit sınavı neticesine göre toplam 6 seviye grubuna ayrılırlar.

  • Seviye 1 Beginner A1
  • Seviye 2 Elementary A2
  • Seviye 3 Pre Intermediate B1
  • Seviye 4 Intermediate B2
  • Seviye 5 Upper Intermediate C1
  • Seviye 6 Advanced C2

 

İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMINDA SEVİYE BELİRLEME ve GRUP OLUŞTURMA

İngilizce Bölümü Eğitim Materyalleri; American National ELT Kitapları olup kursiyerlerin 4 ana becerilerini (konuşma, dinleme, yazma, okuma) geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır.

 

UYGULANAN AKTİVİTELER

Sınıf dışı eğitim-öğretim süreçleri kursiyerlerimizin farklı dil becerilerini farklı kaynak eğitmenler yardımıyla geliştirebilecekleri Speaking Club (Konuşma Klübü), Game Club (Oyun Klübü), Cinema Club (Sinema Klubü) kapsamaktadır. Aktiviteler ders saatlerinin dışındadır.İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI

TESOL SERTİFİKASI

UÇUŞ HOSTESLİĞİ